Meråpent bibliotek

Meråpent er en tjeneste hvor du får tilgang til biblioteket ditt fra kl. 07-23. Timene utenom vanlig betjent åpningstid kalles meråpent.

> Se mer om våre åpningstider her

I meråpen tid vil biblioteket være selvbetjent og ubemannet.

Tilgang til biblioteket i meråpen tid får du ved å kontakte oss i skranken på biblioteket. Her må du signere en kontrakt med oss.  

> Se kontrakt for Meråpent bibliotek her

> Agreement about Open library

I tillegg må lånekortet ditt oppdateres slik at det kan fungere som en nøkkel til biblioteket. Du må også bruke en personlig pin-kode sammen med lånekortet ditt. Dette får du også i skranken.

Du må være over 16 år  for å kunne benytte deg av tjenesten. Barn under 16 år må ha følge av foreldre eller foresatte.

Alle som bruker biblioteket plikter å følge våre ordens- og utlånsregler:

> Ordensreglement

> Utlånsreglement

I hele vår åpningstid (07-23) kan du:

– Benytte lokalene
– Låne, levere, og hente reservert materiale
– Lese aviser, tidsskrifter og bøker
– Bruke publikumsmaskiner og gratis trådløst nett
– Skrive ut dokumenter
– Skanne dokumenter og sende til e-post
– Bruke kopimaskin
– Gjøre lekser/studere
– Møte venner

Når betjeningen er til stede, kan du også:
– Få veiledning og søkehjelp
– Reservere møterom og studieplasser
– Delta på kurs og arrangementer for barn og voksne
– Spille Playstation

Ofte stilte spørsmål:

Kan jeg hente reservert materiale i meråpen tid?
JA. Hentelappen har samme kode (f.eks. 14/5) som i hentemeldingen. Husk å registrere lånet; du kan ikke ta med materialet uten låne det på utlånsautomaten. OBS! Gjelder ikke innlånt materiale: Dette kan kun hentes innenfor betjente åpningstider.

Hvordan vet jeg når biblioteket stenger?
Det blir gitt beskjed over høyttalere noen minutter før stengetid. Innbruddsalarmen blir aktivert når biblioteket stenger. Dersom du forårsaker utløsning av alarm, vil du bli belastet for kostnadene ved utrykning.

Kan jeg ta med meg andre inn i biblioteket i meråpen tid?
NEI. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 16 år og er ansvarlig for dem. Mindreårige skal ikke etterlates alene på biblioteket.

Hvordan blir min sikkerhet ivaretatt på biblioteket i meråpen tiden?
Biblioteklokalet er videoovervåket av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Det tas stikkprøver av at kontrakt og regler overholdes. I meråpen tid er bibliotekdøren låst. For å slippe inn, må man ha oppgradert bibliotekkortet til adgangskort.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever en utrygg situasjon på biblioteket i meråpen-tiden?
Opplever du en utrygg situasjon, bør du forlate biblioteket. Om nødvendig tilkaller du nødetatene på telefon 110 – 112 – 113. Hvis brannalarmen går, må du forlate bygningen umiddelbart.

 

Translate »
Click to listen highlighted text!