Personvernerklæring for Porsgrunn bibliotek

Porsgrunn kommune og Porsgrunn bibliotek, forholder seg til gjeldende regelverk for bruk av personopplysninger. Det er personopplysningsloven og EUs forordning for personvern som regulerer bruk av personopplysninger i Norge.

Det er rådmannen som er behandlingsansvarlig for all bruk av personopplysninger i kommunen. Behandlingen som følger av daglig drift for biblioteket er delegert til kultur og idrettssjefen. Biblioteket samler bare inn opplysninger til saklige formål, og sørger for at vi har et lovlig behandlingsgrunnlag for opplysningene. For biblioteket er det rettslige grunnlaget for bruk, avtalen du inngår når du registrerer deg som låntaker og får lånekort hos oss.

Opplysningene kommunen har om innbyggerne, har vi ansvar for å sikre både teknisk og fysisk. Det er bare de som har en saklig grunn til å se opplysningene, som får tilgang til dem. Vi har system og rutiner som sikrer opplysningene mot utilsiktet bruk og endring, slik at du kan være trygg på at vi behandler opplysninger om deg på en god og lovlig måte.

 

Formål og personopplysninger

Formålet med behandlingen av opplysninger om deg, er å drifte Porsgrunn bibliotek. Behandlingen av personopplysninger gjør det mulig for biblioteket å administrere utlån, reserveringer og bestillinger for brukere.

Vi driver biblioteket i henhold til folkebibliotekloven, som sier i § 1 at folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon.

Personopplysningene som behandles om deg er dine kontaktopplysninger og dine låneopplysninger. Dette er hentet fra det som registreres når du oppretter en låntaker, samt din aktivitet som bruker av biblioteket. Du kan se og endre informasjonen om deg på din profil, og noe av informasjonen kan du velge selv om skal lagres eller ikke. Endringer og valg finner du under E-bibliotek i fanen øverst på siden, Selvbetjening, og Mappa mi.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse. Du kan selv velge om du vil at informasjonen om deg skal inngå i et nasjonalt låneregister.

Det er Biblioteksystemer AS som er vår leverandør av systemet du leier bøker i, og vi har inngått databehandleravtale med dem som regulerer hvordan de har lov til å bruke personopplysninger om deg.

 

Den registrertes rettigheter til innsyn, retting og sletting

Alle registrerte, har sentrale rettigheter etter norsk personopplysningslov, og EUs forordning om personopplysninger. For det første så vil vi ikke lenger oppbevare opplysninger om deg, når formålet med vår behandling er oppfylt. Det kan likevel være annet lovverk som gjør at vi plikter å oppbevare det lenger, som for eksempel arkivloven.

Du kan be om innsyn i hvilke opplysninger kommunen behandler om deg, på hvilken måte, og hvor de hentes fra.

Dersom opplysningene om deg er uriktige eller mangelfulle, kan du be om at de rettes eller slettes. Du kan også be om at opplysningene om deg slettes, når kommunen ikke lenger trenger dem for å oppfylle formålet, og det ikke er andre lover som krever at vi oppbevarer dem lenger.

For henvendelser om innsyn, retting eller sletting, ber vi deg ta kontakt med servicesenteret i kommunen.

Epost: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Telefon: 35 54 70 00.

Porsgrunn kommune har oppnevnt et personvernombud, som jobber for at personvernet ivaretas på en god måte for innbyggerne og ansatte i kommunen. Personvernombudet kan kontaktes av alle som har spørsmål om kommunens bruk av personopplysninger, denne personvernerklæringen, eller dine rettigheter.

Personvernombud for Porsgrunn kommune er Bjørn Idar Næss

Epost: Bjorn.Idar.Naess@porsgrunn.kommune.no

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller nettbrettet ditt med informasjon om hvilke sider du besøker på internett. Biblioteket bruker opplysningene for å se hvordan du og andre bruker nettsidene våre, til hjelp i både vedlikehold og utvikling. Formålet er å få sidene enkle og gode å bruke. Vi registrerer opplysningene med hjelp av din IP-adresse, men anonymiserer bruken, slik at vi vet ikke hvem det er som bruker nettsidene på ulikt vis.

Det er du som bestemmer om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Dette gjør du gjennom innstillinger i nettleseren din. Dersom du trenger veiledning til å stille inn nettleseren din, anbefaler vi denne siden om nettvett.

 

Translate »
Click to listen highlighted text!