Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Det er et mål at alle skal trives og føle seg trygge når de besøker Porsgrunn bibliotek.

 

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter Porsgrunn biblioteks regelverk (utlånsregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet eller vektere på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

 

Rusmidler

Porsgrunn biblioteket er en rusfri møteplass. Personer som er påvirket av rusmidler og/eller personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler, skal vises bort fra biblioteket.

 

Tyveri

Personer som stjeler bøker, utstyr eller annet materiale vil bli bortvist, og forholdet vil bli anmeldt til Politiet. Forsøk på
stjeling medfører utestengelse fra biblioteket i 2 uker.

 

Annen sjenerende opptreden

Personer som oppleves som truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt, upassende oppførsel, skadeverk etc. skal vises bort fra biblioteket.

 

Bortvisning og tidsbegrenset utestengelse

Bortvisning fra bibliotekets lokaler betyr ikke varig utestenging fra biblioteket, men gjelder ut samme dag. Bortvisning er et tiltak i en «her og nå»-situasjon, og bortviste personer skal ut over denne situasjonen igjen gis adgang til biblioteket på lik linje med andre brukere.

Biblioteksjefen kan gi midlertidig utestengelse i 2 uker til personer som bryter ordensreglene, eller i 1 måned til personer som de ansatte opplever som forstyrrende eller truende på en slik måte at det kommer i konflikt med Arbeidsmiljøloven.

Ved eventuelt gjentatte hendelser/utestengelser, kan det vurderes og iverksettes utestengelse utover 1 måned.

 

Besøksforbud

Dersom personer framsetter trusler overfor ansatte eller brukere, vil Biblioteket anmelde saken og begjære Politiet om
besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a.

 

 

Vedtatt i VAMU for virksomhet for kultur 31.08.17

 

Translate »
Click to listen highlighted text!