Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Det er et mål at alle skal trives og føle seg trygge når de besøker Porsgrunn bibliotek.

 

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter Porsgrunn biblioteks regelverk (utlånsregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet eller vektere på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik
henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

 

Rusmidler

Porsgrunn bibliotek er en rusfri møteplass. Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler, skal vises bort fra biblioteket.

 

Tyveri

Personer som stjeler bøker, utstyr eller annet materiale vil bli bortvist, og forholdet vil bli anmeldt til Politiet.

 

Annen sjenerende opptreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt e.t.c. skal vises bort fra biblioteket.

 

Bortvisning

Bortvisning fra bibliotekets lokaler betyr ikke varig utestenging fra biblioteket. Bortvisning er et tiltak i en ”her og nå”-situasjon, og bortviste personer skal ut over denne situasjonen igjen gis adgang til biblioteket på lik linje med andre brukere. Utestenging fra biblioteket over tid er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med
Forvaltningslovens bestemmelser.

 

Besøksforbud

Dersom personer framsetter trusler overfor ansatte eller brukere, vil Biblioteket anmelde saken og begjære Politiet om besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a.

 

Vedtatt i VAMU for Kulturvirksomheten 21/1 2016

 

Translate »
Click to listen highlighted text!