Utlånsreglement for Porsgrunn bibliotek

Lånerett

Bibliotekets bøker og øvrige materiale stilles gratis til disposisjon for bibliotekets brukere.

Utlånstidene er:

 • Bøker, lydbøker, digitale spill – 4 uker
 • Tidsskrift, dvd – 1 uke
 • Språkkurs – 8 uker

Vi gjør oppmerksom på at bøker og annet materiale innlånt fra andre bibliotek kan ha andre utlånstider. Mye etterspurt materiale kan ha kortere lånetid.Ved utgått lånetid kan bøkene som regel fornyes inntil 3 ganger sin egen lånetid dersom ingen andre står på venteliste. Fornying kan gjøres i Bibliofil (app eller nettside) pr. telefon eller e-post.

Lånekort

 • Det utstedes personlig lånekort, og lånekortet, evt. gyldig legitimasjon, skal alltid være med når du låner bøker.
 • Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort.
 • Adresseendring skal meldes biblioteket.
 • For barn under 15 år, kreves det underskrift fra foresatte.
 • Institusjoner må registreres ved en personlig ansvarshavende.
 • Ved tap av lånekort må nytt lånekort bestilles. Det koster 10 kr for voksne og 5 kr for barn.

Ansvar

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans eller hennes kort. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes.Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp.Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser vedtatt i bystyret  2023:

Voksen (over 15 år):

 • 1. purring kr. 0,-
 • 2. purring kr. 50,-
 • 3. purring kr. 100,-

Barn: Tre purringer, alle med kr. 0,- i gebyr.

Dersom det lånte materialet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil det bli sendt ut erstatningskrav, og ved manglende betaling vil låneretten bli inndratt.

Reservering av utlånt materiale

Bøker og annet materiale kan vanligvis reserveres. Låner får melding når det reserverte materiale kan hentes.
Låneren kan selv foreta fornyinger og reserveringer dersom de bruker Bibliofil-appen eller går inn på nettstedet Bibliofil.

> Les mer om Bibliofil her

Lån fra andre bibliotek

Bøker og annet materiale som ikke finnes i bibliotekets egen samling, kan som regel skaffes fra andre bibliotek.

Translate »
Click to listen highlighted text!