Tjenesteerklæring for Porsgrunn bibliotek

«Porsgrunn bibliotek skal være senter for litteratur, informasjon og kunnskapsformidling basert på kvalitet, aktualitet og variasjon.»
Porsgrunn bystyre, 1995.

 

Hva er formålet med biblioteket?

Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven):

§ 1.Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

 

Hvem kan få bibliotektjenester?

Porsgrunn kommunes innbyggere er våre primære brukere. Alle andre som bor i landet kan også få tilgang til bibliotekets tjenester.

 

Vi tilbyr

 • hjelp til å finne informasjon fra våre samlinger eller fra internett
 • utlån av bøker, tidsskrifter, lydbøker, filmer og musikk
 • innlån av materiale vi ikke har fra andre bibliotek etter nasjonale fjernlånsregler
 • et aktivt og oppdatert nettsted med tjenester og informasjon
 • mulighet for å bruke leseplasser, lese aviser og tidsskrifter, benytte PCer og internett gratis, disponere utstillingsplass og leie møterom.

 

Hva kan du forvente deg?

 • at det skal være enkelt for deg å bruke biblioteket
 • at du skal bli betjent på en imøtekommende og effektiv måte
 • at vi informerer deg om bibliotekets tjenester og låneregler
 • at vi sørger for allsidig tilvekst til samlingen og er åpne for dine forslag
 • at vi besvarer alle spørsmål og henvendelser så raskt som mulig
 • at vi skal være tilgjengelige via nett
 • at vi tar imot tilbakemeldinger og forslag til forbedringer o.l.
 • at du kan tilbringe fritiden din på biblioteket på en uforpliktende og trivelig måte alene eller sammen med venner.

 

Hva forventer vi av deg?

 • at du følger bibliotekets låneregler
 • at du behandler bibliotekets materiale og utstyr forsvarlig
 • at du overholder lånefrister
 • at du erstatter tapt og skadet materiale
 • at du har med lånekort når du skal låne og oppgir lånenummer ved fornyelser
 • at du følger bibliotekets regler for internettbruk
 • at du tar hensyn og oppfører deg slik at det ikke er til sjenanse for andre bibliotekbrukere

 

Praktiske opplysninger

Hva koster tjenesten?
Det koster ikke noe å låne, men det koster dersom du ikke overholder lånefristen.
Vi tar betalt for kopier, faks og utskrifter og billetter til enkelte arrangementer.

 

Hvor finner du oss?

I Porsgrunn kommune er bibliotektjenesten organisert med et hovedbibliotek.
Porsgrunn bibliotek
Postadresse: Postboks 1133, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Rådhusgata 3, 3915 Porsgrunn
Tlf. 35 54 71 70
Telefax 35 55 90 93
E-post: biblioteket@porsgrunn.kommune.no

Bibliotekets hjemmeside:
https://www.porsgrunnbib.no

Vedtatt på møte i Utvalg for barn, unge og kultur 5.10.2005

Translate »
Click to listen highlighted text!