Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er en populærvitenskapelig foredragsserie, et møte med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge her på Porsgrunn bibliotek.

Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt. USNs forskere forteller på en lettfattelig måte om temaene de er eksperter på. Kunnskapen deres er kvalitetssikret gjennom årelang forskning og vurdering av andre eksperter.

Velkommen til å bli litt klokere!

Neste Lørdagsuniversitet:

18. februar kl. 13: Hva er det med J.R.R. Tolkien?

v/ Nils Ingar Agøy

18. mars kl. 13.00: Pårørende og demens

Hva vil det si å være pårørende til en med demens?

I dag bor det i overkant av 100 000 personer med demens i Norge. Hvis vi antar at hver av disse har fire pårørende, så vil demenslidelsen påvirke livet til en halv million nordmenn. Dette tallet vil stige betraktelig i årene fremover. Pårørende blir ofte benevnt som «bærebjelken» i omsorgen for eldre som lever med demens. I dette populærvitenskapelige foredraget vil vi blant annet se nærmere på hvordan det er å være pårørende til en som har demens. Hvorfor opplever mange at det er vanskelig å snakke om demens og hva kan gjøres for å skape mer åpenhet? Temaer knyttet til deltakelse og samarbeid vil også bli berørt.

Anette Hansen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har mange års erfaring innen kommunal eldreomsorg rettet mot personer med demens og deres pårørende. Hennes doktorgrad fra Universitetet i Oslo omhandlet kommunenes ivaretakelse av psykososiale behov til hjemmeboende eldre med demens. Hennes forskningsinteresser er knyttet til eldre, og spesielt personer med demens og deres pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester og helseledelse.
Hansen er tilknyttet forskergruppen USN Eldreforsk.

I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Gratis.
Velkommen!

Translate »
Click to listen highlighted text!