Lørdagsuniversitetet

Lørdagsuniversitetet er en populærvitenskapelig foredragsserie, et møte med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge her på Porsgrunn bibliotek.

Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier. En time på en lørdags formiddag er alt du trenger for å lære noe nytt. USNs forskere forteller på en lettfattelig måte om temaene de er eksperter på. Kunnskapen deres er kvalitetssikret gjennom årelang forskning og vurdering av andre eksperter.

Velkommen til å bli litt klokere!

Neste Lørdagsuniversitet:

Lørdag 27.november kl. 13
Fish & Chips og kald pils

Populærvitenskapelig foredrag ved professor Per G. Norseng.

På Østlandet var isskjæring og eksport av naturis en stor næring i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Til lokalt bruk ble det skåret is for salg helt til 1960-årene.
– Vi følger isen fra isdammene frem til sluttbrukerne for å vise hvilken betydning den hadde for omleggingen av nærings- middelindustri, logistikk, kosthold og drikkevaner- og hvordan den dermed bidro til fremveksten av moderne byliv og økende økonomisk integrasjon i vår del av verden, forteller Norseng.

Foredraget tar for seg organiseringen og betydningen av denne virksomheten lokalt. Vi følger også isen ut til sluttbrukerne i nære og fjerne utland, for å se hvilken betydning den hadde for omleggingen av næringsmiddelindustri, logistikk, kosthold og drikkevaner. Ikke minst hvordan den bidro til fremveksten av moderne byliv og økende økonomisk integrasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt i vår del av verden.
Norseng er forskningskoordinator for Stiftelsen Norsk Folkemuseum og professor emeritus i historie ved USN Handelshøyskolen.

Gratis.
Velkommen!

Translate »
Click to listen highlighted text!