Bestille bokkasser til skoler

Skoler og andre institusjoner får automatisk åtte ukers lånetid. Vær oppmerksom på at noen typer medier, som for eksempel filmer, bare har to ukers lånetid. Se derfor nøye igjennom utlånslisten dere får av oss. Forfallsdato for hvert enkelt utlån står oppført på listen.

Vi prøver alltid å oppfylle alle ønsker, med forbehold om at vi har nok bøker på hylla, eller at vi har noe om det aktuelle temaet. Vanligvis sender vi med ca. to bøker til hver elev. Alderstilpasning spiller også inn i forhold til hvor store bøkene er, og hvor mange det blir plass til i hver kasse.

Vi oppfordrer alle lærere til å lage seg et godt system for å registrere hvilke elever som har hvilke bøker. Forhåpentligvis vil dette føre til at dere har god kontroll og oversikt over det utlånte materialet. Tanken bak dette er å prøve å unngå tapte bøker.

Bestilling av bøker kan skje fra og med skolestart. Alle bøker må være levert innen 1. juni, sånn at vi har tid til å etterlyse de bøkene som ikke er blitt levert inn. Erstatningskrav kan forekomme i de tilfellene hvor et stort antall bøker er å anse som tapt, eller hvis bøkene er skadet.

Det anbefales ikke å la elevene få med seg bøkene hjem. I de tilfellene hvor dette er ønskelig, for eksempel i forbindelse med et skoleprosjekt, ber vi dere om å lage et godt system med oversikt over hvilken elev som har hvilken bok til enhver tid. Pass på ikke å la elevene bytte bøker seg imellom uten at dette er avtalt med ansvarlig lærer.

 

Om utfylling av skjemaet

Skjemaet må sendes inn minst to uker før dere ønsker bøkene. Vi ber om e-post og telefonnummer til ansvarlig lærer. Hvis flere trinn ved samme skole ønsker å bestille kasser samtidig, må hvert trinn sende inn eget skjema.

Pris på utkjøring

  • 1-10 kasser: Kr. 380,-
  • 10-21 kasser: Kr. 530,-
  • Mer enn 21 kasser: Kr. 708,-

Ønskes det at kasser som skal leveres hentes samtidig som nye kasser blir kjørt ut, kommer det et tillegg på kr. 216,-

Prisene er eksl. mva.

 

Felter merket med * er obligatoriske.

 

10 + 5 =

Translate »
Click to listen highlighted text!