Advokatvakten på Porsgrunn bibliotek

Med inntil en halv times gratis konsultasjon kan en advokat hjelpe deg med å avvklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Har du behov for ytterligere advokatbistand, vil du bli henvist til advokat på vanlige vilkår.

Advokatvakten høsten 2017:

Advokatvakten er åpen følgende dager kl. 17.00 – kl. 19.00 ved Porsgrunn Bibliotek og Skien Bibliotek:

Onsdag 23. august
Onsdag 20. september
Onsdag 18. oktober
Onsdag 15. november
Onsdag 6. desember

Ingen timebestilling. Kølapper deles ut fra kl. 08.00 samme dag.
Det er også mulig å legge til side pr. telefon.

Både privatpersoner og mindre næringsdrivende kan henvende seg til «Advokatvakten». Advokaten gir veiledning på alle alminnelige rettsområdet. bl.a.:

  • familierett, arv og skifte
  • boligrett
  • kjøpsrett / kontraktsrett
  • erstatningsrett / forsikringsrett
  • helse-, sosial- og trygderett
  • arbeidsrett
  • inkasso / tvangsfullbyrdelse
  • konkurs
  • selskapsrett
  • skatterett

Besøk hjemmesiden til Advokatvakten her

Telemark krets av Den Norske Advokatforening står bak Advokatvakten.

Rådgivningen er muntlig. Advokatforeningen er uten ansvar for rådgivningen. Den enkelte advokat er selv ansvarlig for de råd som blir gitt.

 

Share on :

 

Translate »
Click to listen highlighted text!